Türkçe
KURUMSAL
Kalite politikamız
Şirket için inanç ve değerlerimiz; bizi sürekli kılan esas unsurlarımızdır.

  • Kalite Yönetim Sistemi’nin şirketin tüm kademelerince anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Müşteri şartlarına, yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularındaki yasal gerekliliklere, etik değerlere uyan yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamak,
  • Firmamızda uygulanan tüm süreçlerde, Risk ve Fırsatları belirleme ve önlem alma faaliyetlerini gerçekleştirerek süreçleri kontrol altında tutmak,
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmaya yönelik, tüm tedarikçi firmalarımızla birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemek,
  • Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme ve gelişmeyi şirket felsefesi olarak kabul etmek,
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip etmek,
  • Çalışanların işlerinde yeterliliklerini sağlamak ve sürekli olarak arttırmak,
  • Rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlamak kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

Ahmet BULUT
GENEL MÜDÜR